http://www.bip.gov.pl
 
Starostwo Powiatowe
Jednostki organizacyjne
Powiatowe służby, inspekcje i straże
Prawo lokalne
Finanse i mienie powiatu
Ogłoszenia i przetargi
Jak załatwić sprawę
Elektroniczna skrzynka podawcza
Oświadczenia majątkowe
Ochrona środowiska
Informacje nieudostępnione
Szukaj
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka
Rejestr zmian
Obieg dokumentów
--- administracja ---


 
Strona 
 


Starostwo Powiatowe w Chełmie
Pl. Niepodległości 1
22-100 Chełm

 

tel. (82) 562-75-01, fax (82) 562-75-10
e-mail: starostwo@powiat.chelm.pl

 

Informujemy, że od dnia 27 maja 2013
obowiązująca strona BIP

Starostwa Powiatowego w Chełmie
znajduje się pod adresem
bip.powiat.chelm.pl

 

 
 
Ogłoszenia i przetargi
15.05.2013
Wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w wybranych obrębach gminy Rejowiec Fabryczny, powiat chełmski
>>>
26.04.2013
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z zapasem tonerów na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Chełmie.
>>>
29.03.2013
LICYTACJA ELEKTRONICZNA na zadanie pn. ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE- PROJEKT SCALENIA GRUNTÓW OBRĘBÓW: HRUSZÓW, SIEDLISZCZKI, MARYNIN, GMINA REJOWIEC, POWIAT CHEŁMSKI, WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
>>>
26.03.2013
Przetarg nieograniczony na "Doradztwo technologiczne...
Doradztwo technologiczne w ramach realizacji projektu pn. Budowa baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie chełmskim” nr 01/12-WND-RPLU.04.01.00-06-009/12 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. >>>
20.03.2013
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup samochodów dostawczych"
>>>
25.02.2013
Ogłoszenie o konsultacjach z operatorami telekomunikacyjnymi
>>>
14.02.2013
Materiały biurowe
>>>
14.02.2013
Doistawa artykułów biurowych
>>>

 
 


Interaktywna Polska